ALBERT MIHÓK
 0948 805 667 MATEJ MIHÓK
 0911 149 012 infoantibot@dopravne.sk

 ALŽBETÍNSKA 169
 930 40 ŠTVRTOK NA OSTROVE