K hlavným činnostiam spoločnosti patrí realizácia dopravného značenia na verejných aj areálových komunikáciách.


projektovanie - inžiniering dopravných stavieb


vykonávanie stavebnej a zámočníckej činnosti


dodávka a montáž zvislého dopravného značenia


požičovňa dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení


realizácia vodorovného dopravného značenia


Značky dodávame z pozinkovaného plechu (FeZn) alebo hliníkové (Al), rovné aj so zahnutým okrajovým lemom, vo všetkých rozmeroch. Garantujeme kvalitu dodávaných produktov certifikátmi na zvislé dopravné značky v celom rozsahu STN 01 8020 a kvalitu farieb na vodorovné dopravné značenie v súlade s STN EN 12899-3.